Mateřská škola Litvínovská 490

Mateřská škola

skolka_03.png kuratka pejsci kocicky motylci berusky

Rozpočtová odpovědnost organizace

Mateřské škole Litvínovská 490, byla poskytnuta dotace projekt s názvem " Šablony - MŠ Litvínovská 490"

s reg. číslem CZ.02.3068//0.0/0.0/16_023/0007587"  prostředky jsou čerpány na pozici Chůva- personální podpora

 http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Příspěvková organizace: Mateřská škola Litvínovská 490      
Rozpočtový výhled školy navrhovaný školou      
v tis. Kč        
  Rozpočet  Rozpočtový výhled  
  rok 2017 rok 2018 rok 2019  
náklady celkem          8 400,00            8 417,00           8 430,00     
v tom náklady na školní jídelnu          1 796,00            1 802,00           1 807,00     
v tom platy, OON, cca ONIV          5 571,00            5 582,00           5 590,00     
vlastní výnosy celkem          1 500,00            1 503,00           1 505,00     
v tom příjmy od rodičů          1 500,00            1 503,00           1 505,00     
transfer MHMP ONIV          5 571,00            5 582,00           5 590,00     
příspěvek na provoz od zřizovatele          1 329,00            1 332,00           1 335,00     
         
         
16,00 16,00 16,00  
         
V Praze dne 15.02.2017        

 

 Rozpočtový výhled schválený RMČ dne: 28.3.2017, usnesením č. Us. RMČ 125/17


       
         

Příspěvková

Text

Rozpočet

Rozpočtový výhled

organizace

 

rok 2017

rok 2018

rok 2019

Mateřská škola

náklady celkem

         8 403,80   

              8 410,00   

             8 415,00   

 

náklady na provoz

         2 828,80   

              2 835,00   

             2 840,00   

Litvínovská 490

 - v tom náklady na školní jídelnu

         1 796,00   

             1 802,00   

             1 807,00   

 

přímé náklady na vzdělávání

         5 575,00   

              5 575,00   

             5 575,00    

 

 

 

 

 

 

vlastní výnosy celkem

         1 500,00   

              1 503,00   

             1 505,00   

 

 - v tom příjmy od rodičů

         1 500,00   

             1 503,00   

             1 505,00   

 
   Rozpočet  Rozpočtový výhled
   rok 2018
 rok 2019
 rok 2020
 náklady celkem
  8 630,00  8 716,00  8 804,00
 náklady na provoz
 2 835,00  2 863,00  2 892,00
 - v tom náklady na školní jídelnu
 1 802,00  1 820,00  1 838,00
 přímé náklady na vzdělávání
 5 795,00  5 853,00  5 912,00
       
 vlastní výnosy celkem
 1 503,00  1 518,00  1 533,00
 - v tom příjmy od rodičů
 1 503,00  1 518,00  1 533,00
       
 dotace ze SR MŠMT
 5 795,00  5 853,00  5 912,00
 příspěvek na provoz od zřizovatele
 1 332,00  1 345,00  1 359,00
 
Příspěvková organizace Mateřská škola Litvínovská, zřízená Městskou částí Praha 9
Rozpočet na rok 2018 a rozpočtový výhled na roky 2019 a 2020   

Mateřská škola

Litvínovská

 náklady celkem
 9 026,80
 9 026,80 9 026,80
 náklady na provoz  3 028,80
  3 028,80   3 028,80
 přímé náklady na vzdělávání  5 998,00
  5 998,00   5 998,00
       
 vlastní výnosy celkem
 1 600,00  1 600,00  1 600,00
       
 dotace ze SR MŠMT
 5 998,00  5 998,00  5 998,00
 příspěvek na provoz od zřizovatele
 1 428,80
 1 428,80  1 428,80
skolka_16.jpg, 27kB fotogalerie jidelni-listek kontakt