Mateřská škola Litvínovská 490

Mateřská škola

skolka_03.png kuratka pejsci kocicky motylci berusky

Rozpočtová odpovědnost organizace

 

Příspěvková organizace: Mateřská škola Litvínovská 490      
Rozpočtový výhled školy navrhovaný školou      
v tis. Kč        
  Rozpočet  Rozpočtový výhled  
  rok 2017 rok 2018 rok 2019  
náklady celkem          8 400,00            8 417,00           8 430,00     
v tom náklady na školní jídelnu          1 796,00            1 802,00           1 807,00     
v tom platy, OON, cca ONIV          5 571,00            5 582,00           5 590,00     
vlastní výnosy celkem          1 500,00            1 503,00           1 505,00     
v tom příjmy od rodičů          1 500,00            1 503,00           1 505,00     
transfer MHMP ONIV          5 571,00            5 582,00           5 590,00     
příspěvek na provoz od zřizovatele          1 329,00            1 332,00           1 335,00     
         
         
16,00 16,00 16,00  
         
V Praze dne 15.02.2017        
         

 

Rozpočtový výhled schválený RMČ dne: 28.3.2017, usnesením č. Us. RMČ 125/17

       
         

Příspěvková

Text

Rozpočet

Rozpočtový výhled

organizace

 

rok 2017

rok 2018

rok 2019

Mateřská škola

náklady celkem

         8 403,80   

              8 410,00   

             8 415,00   

 

náklady na provoz

         2 828,80   

              2 835,00   

             2 840,00   

Litvínovská 490

 - v tom náklady na školní jídelnu

         1 796,00   

             1 802,00   

             1 807,00   

 

přímé náklady na vzdělávání

         5 575,00   

              5 575,00   

             5 575,00    

 

 

 

 

 

 

vlastní výnosy celkem

         1 500,00   

              1 503,00   

             1 505,00   

 

 - v tom příjmy od rodičů

         1 500,00   

             1 503,00   

             1 505,00   

skolka_16.jpg, 27kB fotogalerie jidelni-listek kontakt